Brote aus dem Tandoor

 

D70  Panner Wala Kulcha                               € 4,20

        Fladenbrot mit hausgemachten

        Käse gefüllt

        (A,C,G)

____________________________________________

D71  Plain Naan                                               € 2,80

        Herzförmiges Fladenbrot

        (A,C,G)

____________________________________________

D72  Roti nach Delhi Art                                  € 2,80

        Einfaches Grobweizenmehl-Brot

        (A)

____________________________________________

D73  Lassan Wala Naan                                   € 3,30

        Herzförmiges Fladenbrot mit Knoblauch 

        (A,C,G)